Avustajantyö

Avustajiksi palkataan työttömiä työnhakijoita yhteistyössä paikallisten TE-toimistojen kanssa. Avustajalla on aito kiinnostus ja perustaidot tavallisiin kodin töihin ja halukkuus vanhusten auttamiseen sekä kyky työskennellä itsenäisesti. Työ ei edellytä aiempaa kokemusta hoiva-alalta.

Avustajat perehdytetään ja opastetaan uuteen tehtävään. Avustaja auttaa asiakasta tavallisissa kodin päivittäisaskareissa. Periaate on, että kotityöt tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, hänen voimavarojensa ja toimintakykynsä mukaan. Avustaja tekee raskaammat ja hankalammat työt, mutta samalla pyritään ylläpitämään vanhuksen omaa aktiivisuutta ja toimintakykyä.

Miten pääset avustajaksi?

Avustajatoimintahanke työllistää pääsääntöisesti yli 300 päivää työmarkkinatuella olleita työnhakijoita. Työhön voidaan palkata myös muita pitkäaikaistyöttömiä ja harjoittelijoita, jotka ovat suuntautumassa työelämään, mutta tarvitsevat vielä työssään tukea ja ohjausta.

  • Ensisijainen edellytys on, että sovellut henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.
  • Sinulla tulee olla oikeus palkkatukeen, mieluiten työmarkkinatukea takana 300 päivää.
  • Aikaisempi koulutus tai kokemus alalta ei ole välttämätön, vaan voit olla aivan hyvin ammattia vaihtava henkilö.
  • Sinulta edellytetään kiinnostusta työskentelyyn ikä-ihmisten parissa, asiakkaiden omissa kodeissa.
  • Palkkatukioikeudesta riippuen työsuhde kestää 6–24 kuukautta, ja yleensä työaika on 6 tuntia päivässä.
Ota yhteyttä oman alueesi avustajatoiminnan projektipäällikköön. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeanpuoleisen palstan linkkien takaa.

Koulutus on osa työsuhdetta

Aika avustajana on välivaihe elämässä. Heti työsuhteen alussa mietitään yhdessä ohjaajasi kanssa jatkosuunnitelmia ja kouluttautumismahdollisuuksia.

Lähiohjaajasi kanssa käytyjen perehdytys- ja kehityskeskustelujen lisäksi avustajat osallistuvat kolmipäiväiselle avustajien peruskurssille työsuhteen alussa. Kurssipäivien aikana perehdytään avustajantyöhön liittyviin teemoihin, kuten esimerkiksi saadaan ensiapuvalmiuksia sekä iäkkään muistisairaan tai surevan ihmisen kohtaamiseen liittyviä valmiuksia. Kurssin aikana perehdytään myös ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksiin työsuhteen aikana ja pohditaan jatkotyöllistymisen mahdollisuuksia.

Työsuhteen aikana avustajalla on mahdollisuus suorittaa muun muassa kotityöpalvelujen ammattitutkinto tai perustutkinto tai osatutkinto. Joissain hankkeissa on mahdollista aloittaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osien suorittaminen työsuhteen aikana. Uusina mahdollisuuksina ovat tulleet henkilökohtaisenavustajan ja hoiva-avustajan koulutukset.

Tutkintojen suorittamismahdollisuudet vaihtelevat jonkin verran. Oman alueesi tilanteesta ja mahdollisuuksista saat parhaiten tietoa ottamalla yhteyttä sinua lähinnä olevan aluehankkeen projektipäällikköön. Yhteystiedot löydät täältä.Albumi2
Kuva Laura Vesa
Keskustelu ja asiakkaan kuunteleminen ovat tärkeä osa avustajantyötä.

Aluehankkeet

Etelä-Pohjanmaa, toimisto Seinäjoella

Häme, toimisto Hämeenlinnassa, Jokioisissa, Lahdessa

Keski-Pohjanmaa, toimisto Kannuksessa

Keski-Suomi, toimisto Jyväskylässä

Kymi ja Etelä-Karjala, toimisto Haminassa

Lappi, toimisto Torniossa, Rovaniemellä

Lohjan seutu, toimisto Lohjalla

Pirkka-Häme, toimisto Tampereella

Pohjois-Savo, toimisto Kuopiossa

Satakunta, toimisto Porissa

Uusimaa ja Helsinki, toimisto Helsingissä

Varsinais-Suomi, toimisto Turussa