Avustajatoiminta Pohjois-Pohjanmaan alueella

Pohjois-Pohjanmaan aluehanke päättyi 31.12.2015 hankerahoituksen loputtua.

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri pyrkii tukemaan vaikeammassa tilanteessa olevia, avustajatoiminnan piirissä olleita sotainvalidiasiakastalouksia jatkossakin voimavarojensa mukaan. Muilta osin asiakkaat voivat ostaa palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Oulun Diakonissalaitoksen asiasta antama tiedote 10.11.2015 löytyy täältä.  

Pohjois-Pohjanmaalla avustajatoimintahanketta on hallinnoinut Oulun Diakonissalaitoksen säätiö.