Apua arkeen

Avustajatoiminta on hyvä ratkaisu silloin, kun sotiemme veteraani tai hänen puolisonsa tai leskensä haluaa selviytyä päivittäisistä askareista kotona, mutta omat voimavarat eivät enää kaikkeen riitä. Avustajatoiminnan periaatteena on, että kodin askareet tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Avustaja tekee hankalammat ja raskaammat työt, mutta samalla pyritään pitämään yllä asiakkaan omaa toimintakykyä. Avustajat perehdytetään ja opastetaan työhönsä. Avustajtoiminnalla täydennetään kunnallista kotihoitoa sekä yritysten tuottamaa kotihoitoa. Toiminta on asiakkaan tarpeista lähtevää.

Avustajatoiminta on jäsenpalvelua

Palvelun piiriin voivat päästä ne sotainvalidit ja sotiemme veteraanit, jotka ovat jäseninä jossakin seuraavien järjestöjen paikallisosastossa tai yhdistyksessä

Palvelun piiriin voivat päästä ne Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n sotaleskijäsenet, jotka saavat Valtiokonttorilta sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä. Aviopuolisoiden ja leskien kohdalla asiakkuus edellyttää, että sotainvalidi- tai veteraanipuoliso on tai oli jäsenenä jossakin edellä mainituista yhdistyksistä.

Jos henkilö ei ole minkään em. järjestön jäsen mutta hänellä on rintamatunnus tai naisilla rintamapalvelustunnus, hänellä on mahdollisuus hakea jäsenyyttä vielä nytkin. Jos henkilöllä on hyväksytty myönteinen päätös sotavammasta (Valtiokonttori, entinen tapaturmavirasto), hän voi liittyä sotainvalidien paikallisosastoon. Näin on myös leskien kohdalla, jos vainajalla oli tuo päätös olemassa. Muut tunnuksen omaavat henkilöt voivat liittyä sota- tai rintamaveteraanien tai rintamanaisten paikalliseen yhdistykseen.

Missä avustajapalveluja saa ja mitä se maksaa?

Toimintaa on eri puolilla Suomea, mutta palvelun kattavuudessa on alueellisia eroja. Tietoa paikkakunnista ja yhteyshenkilöistä löytyy aluehankkeittain tämän sivun vasemman palkin linkeistä.

Palvelusta peritään kohtuullinen asiakasmaksu, joka vaihtelee alueittain. Maksun suuruuteen vaikuttavat avustajien palkkatukien määrän lisäksi, kuinka paljon oma järjestö ja kunta tukevat toimintaa. Halvimmillaan se voi olla 5 € / tunti ja kalleimmillaan lähes 20 € / tunti. Aluehankkeissa on yleisesti käytössä käyntikertataksoitus, jolloin yksi asiakaskäynti on 2,5 tuntia.

Keskustelu
Kuva Laura Vesa

Avustajan työnkuvaan voi kuulua

 • ruokahuoltoa, ruuanlaittoa, leipomista
 • ulkoilussa ja liikkumisessa avustamista
 • kodinhoito-, viikkosiivous- ja pyykkihuoltoapua
 • apua kauppa-, pankki-, posti-, apteekki- yms. asiointiin
 • saattamisapua esimerkiksi lääkäriin
 • pienimuotoisia piha- ja ulkotöitä
 • kotimiesapu, omaishoitajan lyhytaikaista sijaistamista
 • lukemista, keskustelua ja seurustelua
 • palvelu voi sisältää muutakin kotona tehtävää työtä tai vain seuranpitoa ja juttukaverina oloa, aivan, kuten asiakkaan kanssa yhdessä sovitaan.
 • toivomme, että asikas osallistuu kotitöihin voimiensa mukaan avustajan rinnalla, jolloin syntyy myös kuntoutuksellisia elementtejä.

Avustajat eivät saa

 • kuljettaa asiakkaita omalla eikä asiakkaan autolla
 • tehdä hoidollisia tehtäviä, mihin heillä ei ole koulutusta
 • tehdä kilpailutuksen alaisia töitä, kuten esimerkiksi pelkästään siivota (teemme asiakkaan aineilla ja välineellä), sillä työn ohessa tulee olla aikaa kuunnella ja seurustella asiakkaan kanssa.