Monenlaisen hyvän hanke

 

Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoiminta tarjoaa vuosittain apua tuhansille vanhuksille. Samalla työllistetään ja koulutetaan satoja pitkään työttömänä olleita henkilöitä vanhus- ja vammaispalveluihin.

 

Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoiminta lähti liikkeelle halusta tukea ikääntyviä sotainvalideja ja muita sotiemme veteraaneja, jotta he selviytyisivät omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämän edellytykseksi nähtiin konkreettinen apu jäsenten koteihin. Avustajatoiminta on samalla työvoimapoliittinen hanke, jonka tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä, vanhustyöhön soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä.


Tällä hetkellä avustajatoiminta muodostuu 10 aluehankkeesta. Asiakastalouksia koko vuonna 2017 oli reilut 4 000 eri puolilla maata.  Toiminta on toteutettu yhteistyössä veteraanijärjestöjen sekä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.


Avustajien tarinoita  - lue tästä


Vuoden 2015 toiminnan tunnusluvut


Vuosi 2015 oli avustajatoimintahankkeen 17. toimintavuosi. Hanketta koskevat vuositilastot alueellisesti eriteltynä löytyvät täältä.

Valtakunnalliset yhteenvedot löytyvät täältä.

Avustajatoiminnasta Kuntalehteen tehty juttu 3/2016.