Monenlaisen hyvän hanke

 

Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoiminta tarjoaa vuosittain apua tuhansille vanhuksille. Samalla työllistetään ja koulutetaan satoja pitkään työttömänä olleita henkilöitä vanhus- ja vammaispalveluihin.

 

Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoiminta lähti liikkeelle halusta tukea ikääntyviä sotainvalideja ja muita sotiemme veteraaneja, jotta he selviytyisivät omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämän edellytykseksi nähtiin konkreettinen apu jäsenten koteihin. Avustajatoiminta on samalla työvoimapoliittinen hanke, jonka tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä, vanhustyöhön soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä.


Tällä hetkellä avustajatoiminta muodostuu 16 aluehankkeesta ja näiden 20 toimipisteestä, joiden toimintaa koordinoi Sotainvalidien Veljesliitossa toimiva valtakunnallinen tukihanke. Asiakastalouksia on reilut 7 000 eri puolilla maata. Asiakkaista 39 % on sotainvalidi- ja loput muita veteraanitalouksia, suurimpana ryhmänä Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenet. Avustajia on toiminnassa kerralla noin 320 ja vuoden mittaan eripituisissa työsuhteissa yhteensä noin 525. Hanke on toteutettu yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.

 

Veljesliitto on tukenut hanketta viime vuosina noin 800 000 eurolla vuodessa, mutta vuodesta 1998 lähtien Veljesliitto on satsannut hankkeeseen rahaa jo yli 10 milj. euroa.  Hankkeen muu rahoitus on tullut työ- ja elinkeinoministeriöltä, ELY-keskuksilta, TE-toimistoilta ja kunnilta. Myös muut veteraanijärjestöt ja Veteraanivastuu ry tukevat avustajatoimintaa voimavarojensa mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeen valtakunnalliselle tukihankkeelle tukea 31.12. 2012 asti, jonka jälkeen Sotainvalidien Veljeliitto on kustantanut tukihankkeen toiminnan kokonaan omista varoistaan.

Vuonna 2014 työsuhteensa hankkeessa päättäneistä avustajista 25,6 % työllistyi avoimille työmarkkinoille, 1,2 % jatkoi yrittäjänä ja 9,9 % siirtyi opiskelemaan. Tämän lisäksi työsuhteen aikana suoritettiin kymmeniä ammattitutkintoja tai osatutkintoja. Avustajatoiminta-tyyppinen toiminta voisi olla yksi vastaus tulevaisuuden vanhus- ja vammaispalveluiden työvoimapulaan.

Avustajatoiminnan tulevaisuus

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus valtakunnalliselle tukihankkeelle loppui 31.12.2012. Siitä lähtien Sotainvalidien Veljesliitto on vastannut yksin tukihankkeen kustannuksista. Valtaosa avustajatoiminnan 16 aluehankeen hankepäätöksistä on päättymässä vuoden 2015 lopussa. Tämän jälkeen aluehankkeiden toiminnan rahoitus on epävarmaa. Sotiemme veteraaneja on edelleen elossa yli 26 000, joista vuodenvaihteessa 2014 - 2015 sotainvalideja oli 3 190. Veteraanien puolisoita ja leskiä on elossa lisäksi veteraaneihin verrattuna vielä kaksinkertainen määrä. Näiden keski-iältään yli 90-vuotiaiden kunniakansalaisten tuen tarve kasvaa kunnon heikentyessä.

Avustajatoiminnan tarve ei ole juurikaan vähentynyt

Asiakastalouksien määrä väheni vuodesta 2013 vuoteen 2014 vain 8 %, sillä veteraanin poistuessa tilalle asiakkuuteen tulee usein hänen leskensä. Ikääntyessään asiakkaat tarvitseva yhä enemmän apua, joten vaikka asiakasmäärät vähenisivät, avuntarve kasvaa, kun samoilla asiakkailla käydään useampia käyntejä.

 

Avustajien tarinoita  - lue tästä


Vuoden 2015 toiminnan tunnusluvut


Vuosi 2015 oli avustajatoimintahankkeen 17. toimintavuosi. Hanketta koskevat vuositilastot alueellisesti eriteltynä löytyvät täältä.

Valtakunnalliset yhteenvedot löytyvät täältä.

Avustajatoiminnasta Kuntalehteen tehty juttu 3/2016.