Pitkäaikaistyöttömälle väylä työelämään

Avustajatoimintahanke toimii välityömarkkinoilla työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välimaastossa. Hanke työllistää pääasiassa vanhusten- ja vammaisten auttamistyöhön motivoituneita ja soveltuvia 300 päivää työmarkkinatuella olleita henkilöitä. Hanke voi työllistää myös muita pitkään työttöminä olleita, sekä henkilöitä joilla on joki sairaus tai työkykyä rajoittava vamma.

Hankkeeseen voi tulla myös harjoittelemaan ja kokeilemaan, jos tulevaisuuden ammatti ei ole vielä tiedossa. Tavoitteena on suuntautuminen työelämään osaamisen vahvistamisen ja työkokemuksen kartuttamisen kauttaa. Hankkeessa annetaan tarvitava tuki ja ohjaus suuntautumisessa avoimille työmarkkinoille. 

Avustajan työsuhde on määräaikainen, mutta parhaimmillaan reilun vuoden mittainen. Avustajan viikkotyöaika on useimmiten 30 tuntia. Avustajia pyritään motivoimaan ammatti- tai osa-ammattitutkintojen suorittamiseen työsuhteen aikana. Tämän hankekauden aikana on avustajia tuettu suorittamaan erityisesti henkilökohtaisen avustajan koulutusta. Avustajia kannustetaan muutoinkin hakeutumaan aktiivisesti avoimille työmarkkinoille jo työsuhteen aikana tai heti sen jälkeen. Projektihenkilöstö tukee, ohjaa ja kannustaa avustajia monin eri tavoin näissä pyrkimyksissä.