Avustajatoiminta on monen toimijan yhteistyötä

Valtakunnallisesti avustajatoimintaa on koordinoinut ja ohjannut Sotainvalidien Veljesliiton hallinnoima tukihanke toimipaikkanaan Helsinki. Tukihanke sai vuoden 2012 loppuun saakka hankerahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä, mutta vuodesta 2013 lähtien Veljesliitto kustansi itse tukihankkeen toiminnan.

Tukihankkeesta vastannut projektijohtaja Eija Kilgast siirtyi 15.8.2016 toisen työnantajan palvelukseen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii jatkossa Sotainvalidien Veljesliiton lakimies, avustajatoiminnan valtakunnallisen tukihankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Seppo Savolainen.

Tukihanke vastaa valtakunnallisesta hankesuunnittelusta, tiedottamisesta, valtakunnallisten tilastojen kokoamisesta. Se järjesti aiemmin aluehankkeiden avustajille kolmen päivän mitaisia avustajien peruskursseja kuusi kertaa vuodessa. Vuoden 2016 alusta peruskurssit on korvattu henkilökohtaisen avustajan koulutuksella, joka on toteutettu yhteistyössä Edupolin kanssa.

Tukihanke tuottaa tiedotusmateriaalia, avustajien työkirjaa, lomakkeita sekä sähköisiä työn apuvälineitä avustajien työllistämisen edistämiseen. 

Työvoimapoliittiset projektitukipäätökset saatiin vuodelle 2016 ensimmäistä kertaa alueellisilta TE-toimistoilta. Projektituella katettin osa aluehankkeessa työskentelevien projektipäälliköiden, -ohjaajien ja -sihteereiden palkoista sekä muista toiminnan toteuttamiseen liittyvistä kuluista.Tukihankkeen yhteystiedot

Sotainvalidien Veljesliitto
Ratamestarinkatu 9 C, 00520 Helsinki
Ohjausryhmän pj.,
varatuomari Seppo Savolainen
p. 09 4785 0220, seppo.savolainen(at)sotainvalidit.fi