Vuoden 2014 toiminnan tunnuslukuja


Vuonna 2014 Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoiminnan palveluiden piirissä oli vielä 7 097 sotiemme veteraanien taloutta. He saivat koteihinsa avustajatoiminnan kautta lähes 263 100 työtuntia apua, jolla täydennettiin sekä julkisia että yksityisiä kotipalveluita.

Avustajatoiminnassa työskenteli vuoden aikana kaikkiaan 525 eri avustajaa, mutta keskimäärin 320 samanaikaisesti. Avustajista 50 % oli yli 50-vuotiaita työntekijöitä.

Työsuhteensa päättäneistä avustajista 36,7 % siirtyi eteenpäin työllistyen tai jatkaen opintojaan.
Lue lisää vuoden 2014 toiminnasta täältä.