Avustajatoimintaa vuodesta 1998

Sotainvalidien Veljesliitto on järjestänyt yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa avustajatoimintaa sotiemme veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen vuodesta 1998 lähtien. Hanke sai alkunsa järjestön halusta tukea ikääntyviä jäseniään, jotta he selviytyisivät omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämän edellytykseksi nähtiin konkreettisen avun tarjoaminen jäsenten koteihin.

Avustajatoiminta on samalla työvoimapoliittinen hanke, jonka tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä, vanhustyöhön soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä sotiemme veteraanien avuksi.

Toiminta on vähitellen laajentunut. Tällä hetkellä meillä on 16 avustajatoiminnan alueprojektia ja autamme yli  7 000 asiakastaloutta eri puolilla maata. Asiakkaista 39 % on sotainvalidi- ja loput 61 % muita veteraanitalouksia, suurimpana ryhmänä Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenet. Avustajia on toiminnassa kerralla noin 320 ja koko vuonna eripituisissa työsuhteissa yhteensä 525.

Avustajan asiakkaalleen antama apu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ja kirjataan palvelusopimukseen. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja edistää kotona asumisen selviytymistä mahdollisimman pitkään sekä vähentää yksinäisyyttä. Keskeistä on tehdä kodin askareita yhdessä asiakkaan kanssa, hänen voimavarojensa mukaan. Keskusteluhetket, sosiaalinen ja henkinen tuki sekä ulkoilu ovat oleellinen osa toimintaa raskaampien kotitöiden tekemisen ohella.

LakanaKodin askareita tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä.
Kuva: Laura Vesa