Avustajatoiminta on jäsenpalvelua.

Avustajatoimintahankkeella halutaan turvata ikääntyvien sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä.Avustajatoiminta vuonna 2019


Kiireetöntä apua sotainvalidi- ja veteraanitalouksiin

Sotainvalidien Veljesliiton vuonna 1998 käynnistämä Avustajatoiminta on työvoimapoliittinen hanke. Sen tavoitteena on työllistää vaikeasti työllistyviä, vanhustyöhön soveltuvia ja motivoituneita pitkäaikaistyöttömiä samalla kun toiminta antaa kiireetöntä ja asiakkaan tarpeista lähtevää arkista apua. Yksi käyntikerta kestää n. 2,5 tuntia ja sen aikana avustaja voi mm. tehdä kevyttä siivousta, laittaa ruokaa, ulkoilla ja seurustella asiakkaan kanssa.

Avustajatoiminta ei korvaa kunnallisia palveluja vaan täydentää niitä. Toimintaa tehdään yhteistyössä työvoimahallinnon sekä veteraanijärjestöjen kanssa.

Avustajatoiminta on jäsenpalvelua: palvelun piiriin voivat päästä ne sotainvalidit ja sotiemme veteraanit, jotka ovat jäseninä jossakin seuraavien järjestöjen paikallisosastossa tai yhdistyksessä: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto tai sotaleskenä Kaatuneiden Omaisten Liitossa. Sotiemme veteraanien aviopuolisoiden ja leskien kohdalla asiakkuus edellyttää, että sotainvalidi- tai veteraanipuoliso on tai oli jäsenenä jossakin edellä mainituista.

Vuonna 2019 avustajatoimintaa on Etelä-Pohjanmaalla, Hämeessä, Satakunnassa, Keski-Suomessa, Kymessä, Lapissa, Pirkka-Hämeessä sekä muutamalla paikkakunnalla Varsinais-Suomessa.

Avustajatoiminnan maakunnalliset hankkeet ovat pitkälti riippuvaisia työvoimahallinnon tuista, eikä toimintaa ole voitu kaikissa paikoissa jatkaa niiden loputtua. Vuoden 2018 aikana toiminta päättyi Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla.Sotainvalidien Veljesliitto ja veteraanijärjestöt ovat rahoittaneet avustajatoimintaa resurssiensa mukaan. Tärkeää taloudellista tukea on tullut mm. myös Sotiemme veteraanit -keräyksen tuotoista.

Avustajatoiminta tiedottaa tulevista muutoksista suoraan asiakkailleen.

 

 


Heribert
Albumi2

Avustajaksi?

Avustajiksi tarvitaan kaikenikäisiä naisia ja miehiä, joilla on aito kiinnostus ja perustaidot tavallisiin kodin töihin sekä halu vanhusten auttamiseen.

Jos sinulla on oikeus palkkatukeen ja olet kiinostunut kuulemaan avustajantyöstä, niin ole yhteydessä aluehankeidemme projektipääliköihin.

Lue lisää

Avustajien tarinoita

Sotainvalidipariskunta

Asiakkaaksi?

Avustajatoiminta on jäsenpalvelua sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille.

Lue lisää

Sotainvalidien Veljesliitto
Sotainvalidien tarpeet ovat
Sotainvalidien Veljesliiton huoltotyön lähtökohtana