Avustajatoiminta on jäsenpalvelua.

Avustajatoimintahankkeella halutaan turvata ikääntyvien sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä.


Avustajatoiminta vuonna 2018


Syyskuun 2017 lopussa avustajatoiminnan parissa työskenteli 205 avustajaa ja asiakastalouksia oli 3 762. Vuoden 2018 osalta muutama alue odottaa vielä päätöstä siitä, voivatko ne jatkaa toimintaansa ensi vuonna ja kuinka pitkään. Jatkamispäätökseen vaikuttavat mm. työvoimahallinnon linjaukset, sillä työvoimapoliittisena hankkeena avustajatoiminta on useimmilla alueilla riippuvainen työllistämistuista ja hankerahoituksesta. Aluehankkeet tiedottavat asiakkaitaan mahdollisesti tulevista muutoksista.

Heribert
Albumi2

Avustajaksi?

Avustajiksi tarvitaan kaikenikäisiä naisia ja miehiä, joilla on aito kiinnostus ja perustaidot tavallisiin kodin töihin sekä halu vanhusten auttamiseen.

Jos sinulla on oikeus palkkatukeen ja olet kiinostunut kuulemaan avustajantyöstä, niin ole yhteydessä aluehankeidemme projektipääliköihin.

Lue lisää

Avustajien tarinoita

Sotainvalidipariskunta

Asiakkaaksi?

Avustajatoiminta on jäsenpalvelua sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille.

Lue lisää

Sotainvalidien Veljesliitto
Sotainvalidien tarpeet ovat
Sotainvalidien Veljesliiton huoltotyön lähtökohtana