Avustajatoiminta on jäsenpalvelua.

Avustajatoimintahankkeella halutaan turvata ikääntyvien sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä.


Vuoden 2014 toiminnan tunnuslukuja


Vuonna 2014 Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoiminnan palveluiden piirissä oli vielä 7097 sotiemme veteraanien asiakastaloutta. He saivat avustajatoiminnan kautta lähes 263 100 työtuntia apua koteihinsa, jolla täydennettiin niin julkisia kuin yksityisiä kotipalveluita.

Avustajatoiminnassa työskenteli vuoden aikana kaikkiaan 525 eri avustajaa, mutta keksimäärin 320 samanaikaisesti. Avustajista 50 % oli yli 50-vuotiaita työntekijöitä.

Työsuhteensa päättäneistä avustajista 36,7 % siirtyi elämässään eteenpäin työllistyen tai jatkaen opintojaan.
Lue lisää vuoden 2014 toiminnasta täältä.


Avustajatoiminnan Keski-Pohjanmaa aluehankeen toiminta vaakalaudalla, projektitukea haetaan uudelleen Ely-keskukselta.

Hanke on palvellut laajaa maantieteellistä aluetta Pohjanmaalla. Projektiti sai kielteisen päätöksen kevään 2014 hakemukseensa. Hankkeen turvaamiseksi on saatu avustuksia eri tahoilta, joilla toiminta on saatu turvattua ensi kevääseen. Projektitukea ollaan hakemassa keväällä 2015 uudelleen. Avustajatoiminnalle lahjoitettiin 15 autoa! 

Autot 3 luovutus, 2 valkeaa oikea kylki
Lue lisää autojen lahjoituksesta

Avustajatoiminnan mahdollistavat
LahjoittajatAvustajatoiminta MTV:n Studio55:ssa

Avustajatoimintaa käsiteltiin 5.11.2013 Studio55-ohjelmassa. Projektijohtaja Eija Kilgast oli paikan päällä kertomassa toiminnasta ja sen tarpeellisuudesta.
Ohjelmassa vierailtiin myös Lea Turtian luona ja nähtiin, mitä avustajatoiminta käytännössä on.


Katso MTV3:n Katsomon sivuille alla olevasta linkistä.
Katsomo.fi


Heribert
Albumi2

Avustajaksi?

Avustajiksi tarvitaan jatkuvasti lisää kaikenikäisiä naisia ja miehiä, joilla on aito kiinnostus ja perustaidot tavallisiin kodin töihin sekä halu vanhusten auttamiseen.

Lue lisää

Avustajien tarinoita

Sotainvalidipariskunta

Asiakkaaksi?

Avustajatoiminta on jäsenpalvelua sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille.

Lue lisää

Sotainvalidien Veljesliitto
Sotainvalidien tarpeet ovat
Sotainvalidien Veljesliiton huoltotyön lähtökohtana