Avustajatoiminta on jäsenpalvelua.

Avustajatoimintahankkeella halutaan turvata ikääntyvien sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona selviytymistä.


Vuoden 2014 toiminnan tunnuslukuja


Vuonna 2014 Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoiminnan palveluiden piirissä oli vielä 7 097 sotiemme veteraanien taloutta. He saivat koteihinsa avustajatoiminnan kautta lähes 263 100 työtuntia apua, jolla täydennettiin sekä julkisia että yksityisiä kotipalveluita.

Avustajatoiminnassa työskenteli vuoden aikana kaikkiaan 525 eri avustajaa, mutta keskimäärin 320 samanaikaisesti. Avustajista 50 % oli yli 50-vuotiaita työntekijöitä.

Työsuhteensa päättäneistä avustajista 36,7 % siirtyi eteenpäin työllistyen tai jatkaen opintojaan.
Lue lisää vuoden 2014 toiminnasta täältä.


Tukirahojen tiukkuus vei osan veteraanien avustajatoiminnasta

Vuodenvaihteen hankepäätökset ovat tulleet: osa Avustajatoiminta-hankkeista jäi ilman rahoitusta 1.1.2016 alkaneella hankekaudella.

Palkkatukiuudistukset ja valtion tiukka rahatilanne ovat viime vuodesta lähtien vaikeuttaneet merkittävästi sotiemme veteraanien avustajatoimintaa valtakunnallisesti.

Avustajien löytäminen on ollut viime vuodesta lähtien vaikeaa, koska rahat ovat vähissä ja tilanne on johtanut tiukkaan tarveharkintaan. Joillakin paikkakunnilla on avustajatoiminnan antamaa apua jouduttu keskeyttämään tilapäisesti työntekijöiden puutteessa. Kielteisten hankepäätösten johdosta joitain alueita jää nyt pois avustajatoiminnan ulottuvilta. Kuitenkin avun saajille tällainen järjestön tarjoama, kunnallisia palveluja täydentävä apu on entistäkin tärkeämpää veteraanien sekä heidän puolisojensa ja leskiensä ollessa hyvin iäkkäitä.

Vuoden vaihteessa ilman hanketukea jäivät Pohjois-Pohjanmaa, Rauman seutu sekä Pohjois-Savo. Etelä-Pohjanmaalla hanke päättyy helmikuun lopussa eikä hankehakua ole avattu tälle vuodelle.

Avustajatoimintaa jatketaan Sotainvalidipiirin omana toimintana Pohjois-Savossa sekä Etelä-Pohjanmaalla. Uudellamaalla Uudenmaan ja Helsingin aluehankkeet yhdistyivät 1.1.2016 alkaen. 

Hankkeiden ajantasaiset yhteystiedot löytyvät täältä.


Avustajatoiminnalle lahjoitettu autoja yritysten tuella!

Avustajatoiminta on saanut kolmeen otteeseen yritysten tuella autoja käyttöönsä. Autot ovat mahdollistaneet syrjäisempienkin seutujen jäsenten palvelun, jotta he pystyvät asumaan omissa kodeissaan pidempään.

Autot 3 luovutus, 2 valkeaa oikea kylki
Lue lisää autojen lahjoituksesta

Avustajatoiminnan mahdollistavat
LahjoittajatAvustajatoiminta MTV:n Studio55:ssa

Avustajatoimintaa käsiteltiin 5.11.2013 Studio55-ohjelmassa. Projektijohtaja Eija Kilgast oli paikan päällä kertomassa toiminnasta ja sen tarpeellisuudesta.
Ohjelmassa vierailtiin myös Lea Turtian luona ja nähtiin, mitä avustajatoiminta käytännössä on.


Katso MTV3:n Katsomon sivuille alla olevasta linkistä.
Katsomo.fi


Heribert
Albumi2

Avustajaksi?

Avustajiksi tarvitaan jatkuvasti lisää kaikenikäisiä naisia ja miehiä, joilla on aito kiinnostus ja perustaidot tavallisiin kodin töihin sekä halu vanhusten auttamiseen.

Jos sinulla on oikeus palkkatukeen ja olet kiinostunut kuulemaan avustajantyöstä enemmin niin ole yhteydessä aluehankeidemme projektipääliköihin. Avoimia paikkoja on jatkuvasti haettavissa.

Lue lisää

Avustajien tarinoita

Sotainvalidipariskunta

Asiakkaaksi?

Avustajatoiminta on jäsenpalvelua sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille.

Lue lisää

Sotainvalidien Veljesliitto
Sotainvalidien tarpeet ovat
Sotainvalidien Veljesliiton huoltotyön lähtökohtana